تبلیغات امروزه به عنوان راهی‌ نو و موفق در جهت جذب بازدید کننده و شناساندن کالا ، سایت و یا خدمات امری مهم و حیاتی‌ برای تمامی‌ مدیران و سایت ها محسوب میشود.
امروز با سرمایه ای کم در جهان اینترنت میتوان کالا و یا سایت خود را به هزاران بازدید کننده مشتاق معرفی‌ کرد و هرچه بهتر و سریع تر قدم های موفقیت را برای رسیدن به هدف خود طی‌ کرد.

پلان
محل تبلیغات
سفارش
0
اسلایدر صفحه اصلی (1000x350)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
50,000 (تومان)
23 آذر 1397 الی 29 آذر 1397
دو هفته
100,000 (تومان)
23 آذر 1397 الی 6 دی 1397
یک ماه
150,000 (تومان)
23 آذر 1397 الی 22 دی 1397
پلان
محل تبلیغات
سفارش
1
بنر سایز کوچک گوشه ها (120x240)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
70,000 (تومان)
23 آذر 1397 الی 29 آذر 1397
دو هفته
100,000 (تومان)
23 آذر 1397 الی 6 دی 1397
یک ماه
200,000 (تومان)
23 آذر 1397 الی 22 دی 1397
پلان
محل تبلیغات
سفارش
2
بنرعریض (1170x350)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
40,000 (تومان)
23 آذر 1397 الی 29 آذر 1397
دو هفته
75,000 (تومان)
23 آذر 1397 الی 6 دی 1397
یک ماه
100,000 (تومان)
23 آذر 1397 الی 22 دی 1397
پلان
محل تبلیغات
سفارش
3
بنر افقی (300x250)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
45,000 (تومان)
11 دی 1397 الی 17 دی 1397
دو هفته
80,000 (تومان)
11 دی 1397 الی 24 دی 1397
یک ماه
120,000 (تومان)
11 دی 1397 الی 10 بهمن 1397