تبلیغات امروزه به عنوان راهی‌ نو و موفق در جهت جذب بازدید کننده و شناساندن کالا ، سایت و یا خدمات امری مهم و حیاتی‌ برای تمامی‌ مدیران و سایت ها محسوب میشود.
امروز با سرمایه ای کم در جهان اینترنت میتوان کالا و یا سایت خود را به هزاران بازدید کننده مشتاق معرفی‌ کرد و هرچه بهتر و سریع تر قدم های موفقیت را برای رسیدن به هدف خود طی‌ کرد.

پلان
محل تبلیغات
سفارش
0
اسلایدر صفحه اصلی (1000x350)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
50,000 (تومان)
10 خرداد 1397 الی 16 خرداد 1397
دو هفته
100,000 (تومان)
10 خرداد 1397 الی 23 خرداد 1397
یک ماه
150,000 (تومان)
10 خرداد 1397 الی 8 تیر 1397
پلان
محل تبلیغات
سفارش
1
بنر سایز کوچک گوشه ها (120x240)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
70,000 (تومان)
4 خرداد 1397 الی 10 خرداد 1397
دو هفته
100,000 (تومان)
4 خرداد 1397 الی 17 خرداد 1397
یک ماه
200,000 (تومان)
4 خرداد 1397 الی 2 تیر 1397
پلان
محل تبلیغات
سفارش
2
بنرعریض (1170x350)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
40,000 (تومان)
4 خرداد 1397 الی 10 خرداد 1397
دو هفته
75,000 (تومان)
4 خرداد 1397 الی 17 خرداد 1397
یک ماه
100,000 (تومان)
4 خرداد 1397 الی 2 تیر 1397
پلان
محل تبلیغات
سفارش
3
بنر افقی (300x250)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
45,000 (تومان)
11 خرداد 1397 الی 17 خرداد 1397
دو هفته
80,000 (تومان)
11 خرداد 1397 الی 24 خرداد 1397
یک ماه
120,000 (تومان)
11 خرداد 1397 الی 9 تیر 1397