آرماتوربندی و قالب بندی محمود زاده
امتیاز
رای شما رأی شما به این شغل


آمار بازدید از این صفحه :   779

آرماتوربندی و قالب بندی محمود زاده

بتن آرمه، شناز قایم، اسکلت بتنی، دیوار برش، و ... کرایە کلیە وسایل مورد نیاز- آرماتور و قالب بندی حرفه ای ساختمانهای بلند مرتبه-پل سازی- منابع آبی بتنی-آرماتوربندی شمعها-دارای اکیپ آرماتوربندی و قالب بند متخصص و متعهد

  • شماره تماس: 09144427377
  • شماره تماس: 09010601976
  • شماره تماس: 04442323228
  • ایمیل: celal2694mehabad[At]gmail.com
  • آدرس: آذربایجان غربی - مهاباد - روستای گوگتپە. ۱۰۰ متر پایین تر از سەراهی اصلی ورودی روستا