احمد مولودی | کارشناس تغذیه
امتیاز
رای شما رأی شما به این شغل


آمار بازدید از این صفحه :   1448

احمد مولودی | کارشناس تغذیه

کارشناسان و صاحبان این فن تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای تخصصی و مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه های تدوین برنامه های تغذیه بمنظور ارتقاء سطح تغذیه و بهداشت غذایی و ارائه نظرات مشورتی، آموزش تغزیه می باشند.

  • شماره تماس: 04442234070
  • آدرس: آذربایجان غربی - مهاباد - چهار راه آزادی - طبقه فوقانی داروخانه مولوی