خالد کریمی - برقکار
امتیاز
رای شما رأی شما به این شغل


آمار بازدید از این صفحه :   342

خالد کریمی - برقکار

اجرای تاسیسات الکتریکی تک فاز مسکونی و تجاری مطابق با استاندارد دوره های تخصصی در زمینه سه فاز و تک فاز اجرای چاه ارت را کامل گذرانده ام. از کاهای با طراحی ۳demax وفضا سازی مجازی به کمک نور پردازی استقبال میکنم. ملاک اصلی در اجرای کارهای اینجانب خلافیت و نو آوری به کمک ایده های خودم ، دوستان و مهندسان والبته طبق استاندارد میباشد.

  • شماره تماس: 09181765929
  • آدرس: کردستان - بانه - بلوار سردشت الکتریکی مهسان 2- سه راه پادگان الکتریکی ساحل