مترویی که 5دور کل مسافت کره زمین را زده است!

تاریخ: ۱۳۹۶/۵/۱۰ سه شنبه

مترویی که 5دور کل مسافت کره زمین را زده است!

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تبریز و حومه گفت: اگر طول محیط کره زمین در خط استوا را ۴۰۰۷۵ کیلومتر در نظر بگیریم، مجموع حرکت قطارهای مترو تبریز تا به امروز به اندازه قریب به ۵ دور کل مسافت کره زمین بوده است.

 

یعقوب وحیدکیا با بیان اینکه مترو تبریز به طور روزانه ۴۱۸ کیلومتر برای شهروندان ارائه خدمات می کند، افزود: پس از پایان خدمات روزانه قطارها قبل و بعد از اعزام به خط مورد بازدید و ارزیابی فنی قرار می‌گیرند.   


وی با اشاره به اینکه خدمات مترو تبریز با مشارکت شهروندان در خرید بلیط قطار وارد فاز جدیدی شده است، افزود: ارائه خدمات با اجرای طرح فروش بلیط و تامین بخشی از هزینه های جاری با افزایش سطح کیفیت خدمات روبروست.   

وحید کیا اظهار کرد: قطارشهری تبریز که فعالیت خود را از ۵ شهریور سال ۱۳۹۴ آغاز کرده تاپایان خرداد امسال به میزان ۱۹۴۷۳۲ کیلومتر پیمایش داشته است.   

مدیر عملیات شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز و حومه، حداقل و حداکثر مدت زمان مانور قطارهای مترو را بین ۱۵ ساعت برای جابجایی‌های روزانه و تا ۱۲ ساعت برای تراش چرخ های قطار عنوان کرد.   

منبع