تبلیغات امروزه به عنوان راهی‌ نو و موفق در جهت جذب بازدید کننده و شناساندن کالا ، سایت و یا خدمات امری مهم و حیاتی‌ برای تمامی‌ مدیران و سایت ها محسوب میشود.
امروز با سرمایه ای کم در جهان اینترنت میتوان کالا و یا سایت خود را به هزاران بازدید کننده مشتاق معرفی‌ کرد و هرچه بهتر و سریع تر قدم های موفقیت را برای رسیدن به هدف خود طی‌ کرد.

پلان
محل تبلیغات
سفارش
0
اسلایدر صفحه اصلی (1000x350)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
50,000 (تومان)
30 دی 1398 الی 6 بهمن 1398
دو هفته
100,000 (تومان)
30 دی 1398 الی 13 بهمن 1398
یک ماه
150,000 (تومان)
30 دی 1398 الی 29 بهمن 1398
پلان
محل تبلیغات
سفارش
1
بنر سایز کوچک گوشه ها (120x240)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
70,000 (تومان)
30 دی 1398 الی 6 بهمن 1398
دو هفته
100,000 (تومان)
30 دی 1398 الی 13 بهمن 1398
یک ماه
200,000 (تومان)
30 دی 1398 الی 29 بهمن 1398
پلان
محل تبلیغات
سفارش
2
بنرعریض (1170x350)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
40,000 (تومان)
30 دی 1398 الی 6 بهمن 1398
دو هفته
75,000 (تومان)
30 دی 1398 الی 13 بهمن 1398
یک ماه
100,000 (تومان)
30 دی 1398 الی 29 بهمن 1398
پلان
محل تبلیغات
سفارش
3
بنر افقی (300x250)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
45,000 (تومان)
6 بهمن 1398 الی 12 بهمن 1398
دو هفته
80,000 (تومان)
6 بهمن 1398 الی 19 بهمن 1398
یک ماه
120,000 (تومان)
6 بهمن 1398 الی 5 اسفند 1398