مشخصات دقیق خود را وارد کنید

 مشخصات دقیق خود را وارد کنید

 


کاربر گرامی اطلاعات وارد شده جهت احراز هویت شماست این اطلاعات محرمانه باقی می ماند و در جایی منتشر نخواهد شد .

با وارد کردن اطلاعات خود

1. در صورتی که به عنوان بازدید کننده در سایت ثبت نام می کنید و می خواهید از اطلاعات سایت بهره مند شوید با وارد کردن اطلاعات واقعی خود به هنگام دریافت جایزه بازدیدکننده گان اول این اطلاعات دقیق شماست که برای تحویل جایزه تطبیق داده می شود و از آن جهت احراز هویت استفاده می شود

2. در صورتی که به عنوان یکی از صاحبان مشاغل در سایت ثبت نام می کنید اطلاعات دقیقی که وارد می کنید، شما را در جریان کسب و کارتان یاری می رساند و اعتماد مشتری را جلب می کند. وبه شناخته شدن هر چه بیشتر شما کمک می کند.

لذا اطلاعاتت دقیق خود را به هنگام ثبت نام وارد نمایید.