صنایع دستی و هنرهای سنتی گزیزه
امتیاز
رای شما رأی شما به این شغل


آمار بازدید از این صفحه :   1585

صنایع دستی و هنرهای سنتی گزیزه

شرکت تعاونی آموزش و تولید صنایع دستی و هنرهای سنتی -آموزش هنرجو-قبول کارآموز

  • شماره تماس: 09149489528
  • شماره تماس: 09149425642
  • آدرس: آذربایجان غربی - مهاباد - کوچه دوم پشت آموزش و پرورش