امتیاز
رای شما رأی شما به این شغل


آمار بازدید از این صفحه :   158

اتوبوس تبریز مهاباد - حسین زاده

اتوبوس تبریز مهاباد - انجام کلیه امورات ارسال کالا به تبریز مهاباد - اتوبوس تبریز به مهاباد و بلعکس به صورت روزانه

 • شماره تماس: 09000000000
 • آدرس: آذربایجان غربی - مهاباد - مهاباد بلوار خبرنگار

خدمات مجموعه

 • اتوبوس تبریز مهاباد همه روزه حسین زاده

  اتوبوس تبریز مهاباد همه روز حرکت 

  ساعت حرکت به تبریز همه روزه ۱۱:۳۰صبح 

  ساعت برگشت از تبریز  به مهاباد ۱۷:۴۵ عصر  

  تخت شو VIP 

 • اتوبوس تبریز مهاباد. حسین زاده

  سرویس همه روزه ازمهاباد به تبریز 11:30صبح

  سرویس برگشت از تبریز به مهاباد همه روزه 17:35